Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport papryki w 2018 r.

Wolumen eksportu papryki z Polski (kategoria CN 070960 - Owoce świeże lub schłodzone z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta) w roku 2018 wyniósł 23,1 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 89,0 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii, zarówno jeśli chodzi o wymiar ilościowy, jak też wymiar wartościowy.

Eksport papryki w roku 2017 wyniósł bowiem odpowiednio 19,7 tys. ton oraz 93,8 mln zł. Oznacza to wzrost w ujęciu ilościowym o 3,4 tys. ton, czyli o 17,2 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 15,1 mln zł, czyli o 20,5 procent. Zwłaszcza zmianę w tym drugim ujęciu – o ponad jedna piątą należy uznać za znaczącą.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu Papryki między rokiem 2017 i 2018, to nie było ich dużo i głównie ograniczały się one do zmian ilościowych. Na pozycji lidera umocniła się tu Białoruś, dokąd eksport wzrósł z 3,3 do 3,7 tys. ton. Eksport do drugich na liście Czech pozostał na poziomie 2,2 tys. ton, a trzecia Ukraina zwiększyła zakup polskiej papryki z 2,1 do 2,2 tys. ton.

Eksport na Litwę spadł z 1,6 do 1,3 tys. ton, za to ten do Niemiec wzrósł z 1,5 do 1,9 tys. ton, a ten do Holandii z 1,4 do 1,9 tys. ton. Do grona krajów kupujących powyżej tysiąca ton polskiej papryki dołączyła w 2018 roku Wielka Brytania. Eksport do tego kraju zwiększył się z 0,7 do 1,2 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

20

779

181

210

Austria

332 970

1 477 709

343 460

399 584

Belgia

691 645

2 378 483

552 535

641 053

Białoruś

3 712 250

11 844 776

2 772 468

3 257 471

Chorwacja

24 040

89 067

20 722

24 165

Cypr

3 600

13 630

3 170

3 678

Czechy

2 219 974

8 577 989

1 995 810

2 318 300

Dania

493 142

2 136 076

496 979

576 990

Estonia

306 493

1 222 758

284 153

329 032

Finlandia

651 240

2 671 891

621 011

720 072

Francja

1 808 290

6 692 924

1 556 507

1 807 224

Grecja

18 150

56 682

13 164

15 259

Hiszpania

6 000

36 053

8 675

10 699

Holandia

1 874 340

6 546 319

1 522 017

1 768 204

Irlandia

7 054

45 053

10 578

12 484

Kazachstan

46 200

178 394

41 995

50 179

Litwa

1 328 967

4 613 934

1 072 867

1 245 193

Łotwa

968 453

3 711 430

862 993

1 000 567

Mołdawia

69 110

398 801

93 798

111 018

Niemcy

1 948 055

7 906 296

1 838 826

2 132 854

Norwegia

360 024

1 412 098

328 564

381 192

Rumunia

404 500

1 522 485

353 884

410 774

Słowacja

506 742

1 881 241

437 305

507 143

Słowenia

149 905

502 711

116 862

135 730

Szwajcaria

197 960

753 839

175 322

203 261

Szwecja

498 045

2 102 802

488 702

566 612

Ukraina

2 229 745

9 837 517

2 317 505

2 766 565

Węgry

291 541

1 556 112

361 931

419 852

Wielka Brytania

1 180 407

5 445 141

1 266 919

1 474 404

Włochy

787 104

3 346 928

778 380

902 923

RAZEM

23 115 966

88 959 918

20 737 283

24 192 692

Słowa kluczowe: papryka, eksport papryki, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE