Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Import papryki w 2017 r.

Ponieważ GUS zmienił sposób publikowanie danych o handlu zagranicznym i są one teraz bardziej szczegółowe, to zamiast, jak w poprzednich latach, analizować dane z kategorii CN 070960 - Owoce świeże lub schłodzone z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, omówimy dane z kategorii bardziej szczegółowej CN 07096010 - Papryka słodka, świeża lub schłodzona. Różnica w 2017 roku między tymi kategoriami wyniosła około 6 tys. ton.

W naszej analizie odniesiemy się nie tylko do zmian między rokiem 2016 i 2017, ale cofniemy się do lat 2015, 2014, a nawet do roku 2013.

Wolumen importu papryki z kategorii CN 07096010 wyniósł w roku 2017 60,3 tys. ton, a jego wartość 425,9 mln zł. Oznacza to nie tylko wzrost importu w tej kategorii w relacji do roku 2016, ale także do lat: 2015, 2014 i 2013.

W roku 2016 import papryki słodkiej osiągnął poziom 52,6 tys. ton oraz 374,8 mln zł. Oznacza to wzrost w relacji rok do roku o  7,6 tys. ton, czyli 14,6 procent oraz o 51,0 mln zł, czyli 13,6 procent.

W roku 2015 wolumen importu papryki słodkiej był na poziomie 52,8 tys. ton, a wartość osiągnęła pułap 327,3 mln zł. Wzrost w relacji 2017 do 2015 wyniósł zatem odpowiednio 7,5 tys. ton, czyli 14,3 procent oraz 98,6 mln zł, czyli 30,1 procent.

W 2014 roku import papryki do Polski wyniósł 54,0 tys. ton oraz 311,5 mln zł. W relacji 2017 do 2014 mamy więc wzrost importu w tej kategorii o 6,3 tys. ton, czyli 11,6 procent oraz o 14,3 mln zł, czyli 36,7 procent.

Wreszcie rok 2013, ostatni przed wprowadzeniem embarga na eksport polskiej papryki do Rosji. Sprawdźmy, jak kształtował się wówczas import tego warzywa. Wolumen tego importu osiągnął wówczas pułap 45,4 tys. ton, a wartość 294,5 mln zł. Mamy zatem wzrost w relacji 2017 do 2013 o 14,9 tys. ton, czyli 42,9 procent oraz o 31,3 mln zł, czyli 44,6 procent. Jak widać, od tamtego czasu import papryki do Polski wzrósł niemal o połowę.

wykres

Jeśli chodzi o strukturę geograficzną importu papryki i jej zmiany w 2017 w stosunku do 2016, to mamy stałą dominację Hiszpanii jako głównego dostawcy. Wolumen importu papryki z tego kraju wzrósł w omawianym zestawieniu z 32,7 do 36,1 tys. ton. Wzrósł tez import z dwóch kolejny krajów: z Holandii z 14,0 do 14,9 tys. ton i z Niemiec z 3,3 do 5,5 tys. ton. Spoza europy tylko z Izraela importujemy nieco ponad tysiąc ton papryki i ta ilość była w zasadzie stała w 2016 i 2017.

Kraj

Masa
kg

Wartość
PLN

Wartość
EUR

Wartość
USD

Albania

10 578

40 784

9 650

11 323

Argentyna

707

2 637

616

722

Belgia

400 828

2 457 604

580 588

642 668

Chile

92

1 389

316

330

Cypr

10

470

109

115

Czechy

302

9 667

2 235

2 426

Egipt

9 160

56 849

13 032

13 948

Ekwador

23

862

204

225

Francja

23 169

198 568

46 375

50 072

Grecja

52 036

253 613

59 978

65 861

Hiszpania

36 123 358

251 702 907

58 518 185

64 095 950

Holandia

14 933 816

102 433 079

24 155 137

26 604 219

Indie

12

364

84

91

Izrael

1 018 303

7 475 599

1 727 885

1 862 212

Kenia

167

4 925

1 161

1 278

Kuba

102

4 328

1 010

1 089

Macedonia

15 840

99 800

23 288

25 119

Maroko

481 268

2 264 288

525 469

570 042

Niemcy

5 549 916

47 571 366

11 081 047

12 156 488

Portugalia

996 109

8 814 669

2 068 041

2 240 520

QU w ramach handlu z kr.trzecimi

25 165

169 898

39 353

42 974

Rep. Południowej Afryki

1 802

24 480

5 766

6 536

Rumunia

5 866

12 028

2 847

3 178

Serbia

36 045

62 029

14 613

17 230

Słowacja

171 849

631 307

147 795

171 724

Tajlandia

31

1 898

451

520

Tunezja

5 550

57 322

13 324

14 068

Turcja

28 450

197 323

45 466

48 976

Uganda

26

1 036

247

279

Ukraina

37 610

77 838

18 234

21 214

Węgry

273 713

714 074

168 611

193 315

Wielka Brytania

34 254

156 178

36 701

43 503

Włochy

51 909

346 545

81 419

91 418

Zimbabwe

511

5 426

1 261

1 346

RAZEM

60 288 577

425 851 150

99 390 498

109 000 979

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE