Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport sałaty w 2013 r.

GUS podaje dane o eksporcie sałaty w dwóch kategoriach: eksport sałaty głowiastej i eksport sałaty oprócz sałaty głowiastej. W poniższym omówieniu zachowamy ten podział.

Wolumen eksportu sałaty głowiastej wyniósł w 2013 roku niemal 5,20 tys. ton tys. ton, a jego wartość 26,3 mln zł. W samym czwartym kwartale 2013 roku wyeksportowano 1,2 tys. ton sałaty głowiastej za kwotę 6,67 mln zł. To odpowiednio 23,1 procent i 25,1 procent eksportu całorocznego. Po danych tych widać, że czwarty kwartał nie był szczytowym okresem dla eksportu sałaty głowiastej, ale za to w okresie tym rosły jej ceny.

Polska sałata głowiasta trafiała w 2013 roku głównie do krajów UE - 65,4 procent całego eksportu, ale największym pojedynczym odbiorcą była Ukraina. Poza tym w czołówce krajów, które kupowały naszą sałatę głowiastą były: Niemcy, Czechy, Słowacja i Rosja.
W porównaniu do roku 2012 eksport sałaty głowiastej w roku 2013 wzrósł nieznacznie. Pod względem ilościowym był to wzrost o 0,3 tys. ton, czyli 6,1 procent, a pod względem wartości eksport zwiększył się o 1,7 mln zł, czyli 6,9 procent. W 2012 roku liderem były Niemcy, gdzie trafiło 1,03 tys. ton polskiej sałaty głowiastej, minimalnie więcej niż na Ukrainę. Tam eksport wyniósł 1,00 tys. ton.

Jeśli chodzi o pozostałe rodzaje sałaty, to w 2013 roku ich eksport wyniósł blisko 914 ton, a jego wartość 5,4 mln zł. W samym czwartym kwartale wyeksportowano zatem tychże sałat 266 ton za kwotę 2,2 mln zł., czyli odpowiednio 29,1 i 40,7 procent eksportu całorocznego. Widać, że czwarty kwartał był całkiem niezły w eksporcie sałaty, zwłaszcza jeśli chodzi o jej ceny.

W przypadku tej kategorii sałat trafiały one głównie na rynki Europy środkowo - Wschodniej (aż 70,2 procent eksportu ogółem). Największym pojedynczym odbiorcą była Ukraina, do której trafiło 47,6 procent eksportu ogółem.

Jeśli chodzi o porównanie w relacji rok do roku, to w przypadku tej kategorii sałat wzrost eksportu w roku 2013 był wyraźniejszy niż w przypadku sałaty głowiastej, choć oczywiście inna była skala. Zwłaszcza pod względem wartości. Ilościowo eksport w 2013 roku był wyższy od tego w 2012 roku o 110 ton, czyli 13,7 procent. jeśli chodzi o wartość to wzrosła ona o 2,0 mln zł, czyli aż 58,8 procent. W głównej mierze wzrost ten wynika z większego eksportu do krajów Unii Europejskiej.

Eksport sałaty głowiastej

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 5 199 619 26 313 651 6 289 755 8 363 696
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 1 836 413 8 796 481 2 104 039 2 801 612
Białoruś kg 16 191 70 380 16 849 22 342
Mołdawia kg 470 273 66 89
Rosja kg 505 031 2 939 804 700 502 935 775
Ukraina kg 1 314 721 5 786 024 1 386 622 1 843 406
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 463 2 324 556 764
Kazachstan kg 457 2 292 548 754
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 6 32 8 10
RAZEM Unia Europejska : kg 3 362 743 17 514 846 4 185 160 5 561 320
Belgia kg 0 2 0 1
Chorwacja kg 4 970 11 736 2 765 3 702
Czechy kg 986 988 5 143 543 1 228 741 1 634 131
Dania kg 62 030 272 451 65 264 86 520
Estonia kg 3 146 9 087 2 188 2 825
Grecja kg 150 696 553 491 130 577 174 408
Hiszpania kg 47 586 173 371 41 295 53 996
Holandia kg 30 522 125 163
Irlandia kg 21 523 124 165
Litwa kg 240 819 798 571 190 178 253 051
Łotwa kg 747 7 733 1 879 2 473
Niemcy kg 1 046 013 6 898 429 1 651 717 2 194 816
Rumunia kg 4 300 7 247 1 717 2 281
Słowacja kg 544 039 2 644 813 632 885 839 577
Szwecja kg 205 052 706 156 167 245 222 109
Węgry kg 10 266 104 068 25 015 33 568
Wielka Brytania kg 3 067 17 677 4 236 5 608
Włochy kg 52 973 165 426 39 209 51 926


Eksport pozostałych rodzajów sałaty

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 913 593 5 411 897 1 297 093 1 729 659
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 642 190 4 531 340 1 087 900 1 452 071
Białoruś kg 2 081 14 411 3 445 4 608
Mołdawia kg 75 53 13 17
Rosja kg 205 283 2 376 774 570 986 764 736
Ukraina kg 434 751 2 140 102 513 456 682 710
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 94 446 108 142
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 94 446 108 142
RAZEM Unia Europejska : kg 271 309 880 111 209 085 277 446
Austria kg 27 562 120 535 28 498 37 980
Belgia kg 4 37 9 12
Bułgaria kg 122 653 269 623 63 900 84 672
Czechy kg 34 415 80 962 19 111 25 535
Holandia kg 10 199 47 63
Litwa kg 23 359 109 070 26 127 34 720
Łotwa kg 9 192 46 62
Niemcy kg 9 89 22 28
Rumunia kg 13 525 71 397 16 985 22 202
Słowacja kg 45 512 185 140 44 083 58 540
Szwecja kg 4 49 11 16
Wielka Brytania kg 2 947 37 241 8 932 11 857
Włochy kg 1 300 5 577 1 314 1 759

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE