Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Cortilia: nowa kampania przeciwko wątpliwościom i uprzedzeniom

2023-03-16 00:00

Czy wybory, których dokonujemy podczas zakupów są właściwe? To

pytanie było punktem wyjścia dla koncepcji kreatywnej nowej kampanii Cortilia zrealizowanej przy wsparciu Publicis Italy / Le Pub, która w ironiczny sposób przedstawia wątpliwości, które dręczą nas podczas zakupu produktu, pobudzając do refleksji nad decyzjami, które podejmujemy każdego dnia

.

Więcej. Przejdź do artykułu

Freshpointmagazine.it
Freshpointmagazine.it

Fresh Point Magazine jest magazynem skierowanym do profesjonalistów rynku owoców i warzyw. Porusza tematy związane z przepływami rynku, od pola do handlu detalicznego, bada oczekiwania rynku oraz promuje jego rozwój z perspektywy śródziemnomorskiej, ale uwzględniając również rynki i produkty z innych krajów.

Magazyn jest dostępny w dwóch językach: angielskim i włoskim. Wydanie cyfrowe, Fresh Point Digital Magazine, jest nowatorską wersją drukowanego Magazynu, która porusza tematy innowacji, promocji, logistyki oraz pakowania.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem