Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów po II kw. 2019 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów świeżych i schłodzonych (kategoria CN 070410) wyniósł po pierwszym półroczu 2019 roku 5,37 tys. ton, a jego wartość 19,4 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu eksportu w tej kategorii w relacji rok do roku, przy jednoczesnym wzroście jego wartości.

Eksport w omawianej kategorii w pierwszym półroczu 2018 roku wyniósł bowiem 6,6 tys. ton oraz 18,6 mln zł. Oznacza to spadek wolumenu o 1,3 tys. ton, czyli o 19,4 procent oraz wzrost wartości o 0,8 mln zł, czyli o 4,1 procent.

Jeśli chodzi o geograficzną strukturę eksportu kalafiorów i jej zmiany między pierwszym półroczem 2018 roku i takim samym okresem roku 2019, to przede wszystkim należy odnotować spadek wolumenu dostaw do wszystkich większych odbiorców. Wyjątkiem był tu fakt, że w grupie tej znalazła się Ukraina, do której eksport wzrósł z 0,3 do 1,2 tys. ton.

Eksport do lidera, Czech spadł z 1,5 do 1,2 tys. ton, na Słowację z 0,7 do 0,5 tys. ton, do Wielkiej Brytanii z 0,7 do 0,2 tys. ton, na Węgry z 0,6 do 0,2 tys. ton i do Niemiec z 0,5 do 0,1 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Austria

91 664

390 083

90 531

101 070

Belgia

1 863

8 362

1 948

2 204

Białoruś

149 285

366 734

85 178

96 125

Chorwacja

41 856

142 524

33 090

37 004

Czechy

1 232 818

3 606 304

838 730

941 899

Dania

62 902

272 910

63 776

72 046

Estonia

76 427

296 884

69 075

77 460

Finlandia

14 025

51 056

11 846

13 220

Francja

21 840

59 463

13 797

15 397

Grecja

9 893

49 469

11 478

12 810

Holandia

127 987

405 212

94 521

106 464

Irlandia

5 148

19 922

4 635

5 244

Kazachstan

15 663

78 634

18 279

20 757

Litwa

401 382

1 345 214

312 938

351 851

Łotwa

256 496

859 291

199 844

223 928

Mołdawia

126 261

602 278

140 050

158 959

Niemcy

125 923

428 007

99 621

111 781

Norwegia

1 008

4 009

930

1 038

Rumunia

308 795

1 388 643

323 180

364 183

Serbia

1 820

13 005

3 017

3 367

Słowacja

465 324

1 230 819

285 818

319 529

Słowenia

7 482

21 540

5 015

5 631

Szwecja

2 514

10 804

2 520

2 841

Ukraina

1 204 952

5 759 583

1 338 719

1 520 268

Węgry

155 182

674 549

156 845

175 920

Wielka Brytania

163 539

675 661

156 859

175 380

Włochy

221 702

636 277

147 927

165 867

RAZEM

5 293 751

19 397 237

4 510 167

5 082 243

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE