Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów w 2018 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów świeżych i schłodzonych (kategoria CN 070410) wyniósł w 2018 roku 19,7 tys. ton, a jego wartość 60,7 mln zł. Oznacza to duży spadek w relacji rok do roku, zwłaszcza w ujęciu ilościowym. Niewątpliwie ta niekorzystna tendencja miała swoje źródło w niższych zbiorach roku 2018 i w konsekwencji niskim eksporcie w drugiej połowie ubiegłego roku.

Eksport w omawianej kategorii w roku 2017 wyniósł 24,3 tys. ton oraz 67,0 mln zł. Oznacza to, iż w relacji rok do roku eksport kalafiorów i brokułów zmalał w ujęciu ilościowym o 4,6 tys. ton, czyli o 18,9 procent, a w ujęciu wartościowym o 6,1 mln zł, czyli o 9,0 procent.

Jeśli chodzi o geograficzną strukturę importu i jej zmiany między rokiem 2017 i 2018, to nie zmieniła się kolejność w zestawieniu największych odbiorców w tej kategorii, ale eksport do niemal wszystkich tych krajów uległ zmniejszeniu. Niemal, bo tylko eksport do Rumunii utrzymał się na poziomie 1,3 tys. ton.

Eksport do Czech spadł z 7,7 do 5,9 tys. ton, na Słowację z 2,8 do 2,1 tys. ton, na Węgry z 2,3 do 1,6 tys. ton, do Niemiec z 2,0 do 1,3 tys. ton, na Litwę z 1,6 do 1,3 tys. ton, do Austrii z 1,4 do 1,3 tys. ton.

Spadł także eksport do największego odbiorcy poza UE – na Białoruś, z 1,0 do zaledwie 0,4 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

40

698

163

188

Austria

1 282 701

5 973 590

1 388 601

1 611 912

Belgia

103 485

266 205

61 859

72 533

Białoruś

405 924

874 807

204 688

239 806

Bułgaria

190 573

606 854

141 361

165 230

Chorwacja

148 310

644 059

149 857

173 139

Czechy

5 948 558

15 871 330

3 690 520

4 283 982

Dania

122 878

341 871

79 362

92 080

Estonia

279 382

893 467

208 202

243 236

Finlandia

25 054

96 937

22 512

26 143

Francja

22 728

59 063

13 699

15 926

Grecja

8 064

16 992

3 955

4 618

Hiszpania

18 397

46 379

10 777

12 618

Holandia

341 626

843 131

195 785

228 885

Irlandia

51 542

193 217

46 079

56 241

Japonia

28

93

22

26

Kazachstan

15 143

74 462

17 558

20 852

Litwa

1 329 501

4 166 843

973 396

1 137 177

Łotwa

458 780

1 231 421

286 895

335 062

Mołdawia

112 746

403 500

95 806

115 991

Niemcy

1 276 139

3 909 847

909 881

1 061 221

Norwegia

242 150

841 467

195 694

228 301

Portugalia

15 600

34 746

8 074

9 217

Rumunia

1 329 715

5 072 260

1 181 613

1 375 531

Serbia

21 552

75 111

17 443

20 276

Słowacja

2 058 848

6 226 354

1 451 151

1 695 375

Słowenia

80 901

194 483

45 398

53 056

Szwecja

95 746

244 498

56 858

66 235

Ukraina

324 541

1 379 682

328 764

400 344

Węgry

1 645 416

5 563 071

1 300 489

1 527 882

Wielka Brytania

815 709

2 674 376

621 952

727 952

Włochy

913 776

2 136 730

497 803

580 908

RAZEM

19 685 553

60 957 544

14 206 217

16 581 943

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE