Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów w 2015 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w  2015 roku wyniósł 25,1 tys. ton, a jego wartość 57,7 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale wyeksportowano 5,0 tys. ton tych warzyw za 12,8 mln zł. Oczywiście mamy tu spadek w relacji trzeci kwartał do czwartego kwartału, jako że ostatnie trzy miesiące roku to okres końcowy sezonu krajowego i szybkie wygaszanie eksportu. W kwartale trzeci wolumen sprzedaży za granicę warzyw z omawianej kategorii wyniósł 13,0 tys. ton, a wartość 29,5 mln zł. Spadek wyniósł więc odpowiednio 8,0 tys. ton, czyli 61,5 procent oraz 16,7 mln zł, czyli 56,6 procent.

Spadek odnotowujemy także w relacji rok do roku. W 2014 roku eksport wyniósł w omawianej kategorii 28,3 tys. ton oraz 64,9 mln zł. Mamy więc zniżkę o 3,3 tys. ton, czyli 11,6 procent oraz o 7,2 mln zł, czyli 11,1 procent.

Zanim przejdziemy do różnic w strukturze tego eksportu, odwołamy się jeszcze do danych z roku 2013, bo są one bardzo znamienne. Otóż w roku tym, w którym nie obowiązywało jeszcze embargo, eksport ogółem kalafiorów i brokułów wyniósł 24,1 tys. ton oraz 57,8 mln zł. Był zatem na niemal identycznym poziomie co eksport w roku 2015. Top pokazuje, że tegoroczny spadek rok do roku, wynoszący około jedną piątą wolumenu i wartości, odbywał się w stosunku do roku, w którym za granicę udało się sprzedać więcej tych warzyw niż wcześniej. I to nawet pomimo faktu, że od sierpnia 2014 roku był już zablokowany rynek rosyjski.

A wracając do porównania roku 2014 i 2015, przyjrzyjmy się strukturze eksportu i jej zmianom. W znaczącym zakresie spadł eksport za naszą wschodnią granicę – z 4,2 do 0,9 tys. ton. W 2015 roku nie było sprzedaży (oficjalnej) do Rosji, w 2014 było to 1,5 tys. ton. Eksport na Białoruś zmalał z 1,5 do 0,5 tys. ton, a na Ukrainę z 1,2 do 0,3 tys. ton.  Warto jednak zaznaczyć, że w 2014 roku sprzedaż na Białoruś była bardzo duże. Dla porównania w roku 2013 było to 0,3 tys. ton.

Jeśli chodzi o całą Unię Europejską to eksport w 2015 pozostał na poziomie z 2014 , czyli około 24,0 tys. ton (w 2013 była znacząco niższa – 18 tys. ton). Nieznacznie wzrosła sprzedaż do największego odbiorcy – Czech, z poziomu 9,2 do 9,3 tys. ton.  Wzrósł też eksport na Węgry – z 2,2 na 2,4 tys. ton, Spadł natomiast na Słowację – drugi kraj w rankingu odbiorców warzyw  w tej kategorii – z poziomu 4,4 tys. ton w 2014 roku do 3,7 tys. ton w 2015 roku. Co ciekawe 2015 przyniósł znaczący wzrost sprzedaży do Wielkiej Brytanii – z 0,5 tys. ton do 1,6 tys. ton (w 2013 tylko 0,1 tys. ton).

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 25 092 010 57 713 520 13 903 205 15 480 746
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 870 100 1 998 185 475 344 535 141
Białoruś kg 553 380 810 912 195 023 216 021
Mołdawia kg 28 727 59 028 14 204 15 444
Ukraina kg 287 993 1 128 245 266 117 303 676
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 82 958 251 747 60 365 66 036
Kazachstan kg 32 330 103 614 24 738 26 781
Serbia kg 50 628 148 133 35 627 39 255
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 164 478 582 687 141 110 156 304
Norwegia kg 164 478 582 687 141 110 156 304
RAZEM Unia Europejska : kg 23 974 474 54 880 901 13 226 386 14 723 265
Austria kg 105 560 288 294 69 270 77 475
Belgia kg 101 791 290 398 67 519 79 133
Bułgaria kg 123 928 247 792 59 733 66 237
Chorwacja kg 183 912 418 906 100 579 111 652
Cypr kg 25 923 41 424 10 116 11 298
Czechy kg 9 286 362 18 813 947 4 547 166 5 058 184
Dania kg 190 075 578 513 140 894 155 855
Estonia kg 230 601 480 294 116 216 129 616
Francja kg 49 453 188 797 45 259 51 211
Grecja kg 8 426 18 182 4 380 4 861
Hiszpania kg 114 454 291 859 70 380 78 179
Holandia kg 193 691 586 212 141 560 158 182
Irlandia kg 14 765 35 457 8 680 9 608
Litwa kg 988 746 2 580 044 623 997 692 070
Łotwa kg 934 949 2 339 679 566 026 627 588
Niemcy kg 1 468 795 3 696 364 886 845 994 033
Portugalia kg 51 386 104 194 24 467 27 116
Rumunia kg 1 055 204 2 568 328 613 827 684 991
Słowacja kg 3 724 948 7 234 303 1 740 958 1 932 726
Słowenia kg 53 433 114 660 27 526 30 426
Szwecja kg 40 949 102 256 25 210 27 950
Węgry kg 2 421 654 6 451 911 1 546 550 1 723 596
Wielka Brytania kg 1 577 856 5 026 237 1 214 849 1 351 162
Włochy kg 1 027 613 2 382 850 574 379 640 116
Słowa kluczowe: kalafiory, brokuły, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE