Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów w 2013 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w 2013 roku wyniósł 24,1 tys. ton, a jego wartość 57,7 mln zł. W samym czwartym kwartale eksport wyniósł 9,0 tys. ton i 18,5 mln zł. To 37,3 procent w aspekcie ilościowym i 32,1 procent w aspekcie wartościowym w odniesieniu do eksportu całorocznego. Widać więc, że ostanie trzy miesiące (a raczej głównie październik) były okresem intensywnego eksportu omawianych warzyw.

Najwięcej polskich kalafiorów i brokułów trafiało w 2013 roku do krajów UE. Liderem były Czech, gdzie sprzedano 9,4 tys. ton tych warzyw, a zatem 39,0 procent całorocznego eksportu ogółem. Drugim w kolejności odbiorcą było państwo spoza UE, a mianowicie Rosja. Wyeksportowano tam 4,0 tys. ton polskich kalafiorów i brokułów - 16,6 procent eksportu ogółem.

W porównaniu do roku 2012 eksport omawianych warzyw w roku 2013 powiększył się. Wolumen wzrósł o 1,8 tys. ton (+8,1 procent), a wartość o 6,3 mln zł (+12,3 procent). Ten wzrost wynikał przede wszystkim z większego eksportu do Czech (w 2012 roku 7,7 tys. ton). O kilkaset ton wzrósł też eksport do takich krajów, jak Słowacja czy Węgry. Natomiast dużej redukcji - z poziomu 2,1 tys. ton na 0,7 tys. ton spadł eksport do Wielkiej Brytanii. Poziom eksportu do Rosji był w 2013 wyższy niż rok wcześniej, ale zaledwie o kilka ton.

 

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 24 103 484 57 755 827 13 730 248 18 309 608
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 5 767 712 16 529 177 3 941 440 5 246 373
Białoruś kg 340 191 543 747 129 800 175 947
Mołdawia kg 3 424 2 374 573 766
Rosja kg 4 028 676 10 393 238 2 465 701 3 290 289
Ukraina kg 1 395 421 5 589 818 1 345 366 1 779 371
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 13 986 38 142 9 070 11 895
Kazachstan kg 3 596 5 660 1 352 1 856
QQ w ramach handlu z kr.trzecimi kg 130 255 61 80
Turcja kg 10 260 32 227 7 657 9 959
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 255 848 1 081 604 258 281 350 614
Norwegia kg 219 383 924 607 220 722 298 945
Szwajcaria kg 36 465 156 997 37 559 51 669
RAZEM Unia Europejska : kg 18 065 938 40 106 904 9 521 457 12 700 726
Austria kg 182 286 555 753 131 417 175 444
Belgia kg 63 387 217 800 52 106 69 094
Bułgaria kg 63 725 94 479 22 404 30 094
Chorwacja kg 152 218 414 888 98 296 132 495
Czechy kg 9 396 992 17 999 833 4 264 641 5 695 804
Dania kg 342 773 1 412 875 334 030 445 900
Estonia kg 26 770 79 905 19 162 25 208
Finlandia kg 390 1 480 349 467
Francja kg 47 569 120 936 28 559 38 121
Grecja kg 7 205 22 010 5 196 6 919
Hiszpania kg 86 251 437 796 104 971 140 287
Holandia kg 135 508 274 552 65 200 87 088
Irlandia kg 769 4 184 995 1 326
Litwa kg 805 141 2 129 774 506 059 676 396
Łotwa kg 346 472 929 459 221 287 295 538
Niemcy kg 1 315 907 3 607 023 860 716 1 142 815
Rumunia kg 414 372 848 054 200 859 267 567
Słowacja kg 2 179 208 4 559 961 1 083 835 1 446 366
Słowenia kg 22 274 26 427 6 334 8 641
Szwecja kg 143 388 340 529 80 891 108 429
Węgry kg 1 477 820 3 642 658 867 857 1 154 925
Wielka Brytania kg 129 504 326 848 77 671 104 180
Włochy kg 726 009 2 059 680 488 622 647 622

Słowa kluczowe: kalafiory, brokuły, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE