Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów w I półroczu 2014 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w pierwszym półroczu 2014 roku wyniósł 6,8 tys. ton, a jego wartość 16,5 mln zł. Oznacza to, że w samym drugim kwartale 2014 roku wyeksportowano 5,5 tys. ton tych warzyw za 12,3 mln zł.

Mamy zatem duży wzrost eksportu w tej kategorii, w relacji kwartał do kwartału. W pierwszym kwartale 2014 roku eksport wyniósł bowiem 1,3 tys. ton, a jego wartość 4,2 mln zł. Daje to przyrost w wysokości 4,2 tys. ton, czyli 23,1 procent w wymiarze ilościowym oraz aż 8,1 mln zł, czyli 92,7 procent w wymiarze wartościowym.

Widać zatem, że wartość eksportu kalafiorów i brokułów udało się niemal podwoić w tym czasie. Głównie dzięki skokowemu wzrostowi eksportu do Czech, gdzie w pierwszych trzech miesiącach trafiło zaledwie 56 ton tych warzyw, a w całym półroczu było to już 2,00 tys. ton, niemal 30 procent polskiego eksportu ogółem w tej kategorii i w tym okresie.

Blisko 1,0 tys. ton wyniósł eksport do Rosji, jako że analiza dotyczy okresu sprzed embarga. W kolejnych kwartałach wpływ tegoż będzie już widoczny.

Bardzo dobrze prezentuje się eksport w omawianej kategorii, w relacji rok do roku. W pierwszym półroczu 2013 roku wyeksportowano bowiem z Polski 4,4 tys. ton kalafiorów i brokułów za 14,0 mln zł. Mamy więc tu wzrost o 2,4 tys. zł, czyli 54,6 procent oraz o 4,5 mln zł, czyli 32,1 procent. W wymiarze ilościowym eksport wzrósł o połowę, a w wartościowym o jedną trzecią. To bardzo dobry wynik. Uzyskany przez wzrost sprzedaży na teren UE, a głównie do Czech, gdzie w pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku trafiło 0,7 tys. ton polskich kalafiorów i brokułów, niemal trzykrotnie mniej niż w analogicznym okresie roku 2014.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 6 785 480 16 488 087 3 939 489 5 415 585
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 357 506 7 037 871 1 683 036 2 312 352
Białoruś kg 245 896 510 970 122 050 168 024
Mołdawia kg 1 008 2 441 582 806
Rosja kg 968 979 2 883 522 688 652 947 354
Ukraina kg 1 141 623 3 640 938 871 752 1 196 168
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 960 3 612 864 1 188
Turcja kg 960 3 612 864 1 188
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 29 184 126 078 30 081 41 648
Norwegia kg 29 184 126 078 30 081 41 648
RAZEM Unia Europejska : kg 4 397 830 9 320 526 2 225 508 3 060 397
Austria kg 107 318 215 536 51 436 70 981
Belgia kg 21 800 77 320 18 460 25 318
Czechy kg 2 044 098 3 675 346 877 511 1 206 172
Dania kg 57 110 203 177 48 481 67 009
Estonia kg 70 842 154 979 36 991 50 982
Francja kg 4 200 7 883 1 893 2 603
Hiszpania kg 13 524 34 213 8 169 11 203
Holandia kg 12 549 38 721 9 238 12 790
Irlandia kg 413 1 255 302 412
Litwa kg 295 462 910 957 217 609 299 375
Łotwa kg 187 040 451 598 107 794 148 311
Niemcy kg 243 986 710 034 169 503 233 940
Rumunia kg 34 932 80 975 19 330 26 549
Słowacja kg 772 388 1 393 166 332 592 456 828
Słowenia kg 17 472 34 574 8 250 11 402
Szwecja kg 4 608 15 688 3 744 5 159
Węgry kg 136 910 310 247 74 194 101 402
Wielka Brytania kg 133 723 430 144 102 689 141 013
Włochy kg 239 455 574 713 137 322 188 948
Słowa kluczowe: kalafiory, brokuły, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE