Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Rynek warzyw – 20. tydzień 2016 r.

2016-05-24 10:00

W dwudziestym tygodniu 2016 roku indeks cen fresh-market (wskaźnik oparty na średniej ważonej zestawionej z przeciętnych cen krajowych warzyw omawianych w niniejszej analizie) utrzymał tendencję spadkową (piąty tydzień z rzędu). W relacji tydzień do tygodnia wartość indeksu fresh-market zmalała o 9,21 procent. W tygodniu dziewiętnastym wartość ta spadła o 10,3 procent. Jak w poprzednich tygodniach spadek wskaźnika zagregowanego wynikał z obniżki cen warzyw szklarniowych i kapust.

Kapusta biała – Sezon „starej” kapusty powoli się kończy. Dwudziesty tydzień roku przyniósł kontynuację spadkowej tendencji cenowej dla tej kapusty. Kapusta młoda jest tu coraz większą konkurencją i niedługo zastąpi kapustę „starą” całkowicie. Cena średnia kapusty „starej” spadła z 0,68 zł/kg do 0,65 zł/kg (-4 proc. tydzień do tygodnia). Rok temu za kapustę białą płacono średnio 1,18 zł/kg (spadek rok do roku o 45 proc.).

Kapusta młoda – Choć dwudziesty tydzień przyniósł kontynuację trendu spadkowego cen młodej kapusty, to jednak (co widać na wykresie poniżej) nie była to zniżka ciągła. Doszło w omawianym tygodniu do wahań cenowych związanych z wahaniami podażowymi, ale w sumie ceny po tygodniu i tak były na dużo niższym poziomie. Średnia cena młodej kapusty na koniec dwudziestego tygodnia 2016 roku wynosiła 1,55 zł/szt. (spadek w relacji tydzień do tygodnia o 38 proc.). Rok temu cena ta była zaś na poziomie 1,40 zł/szt. (wzrost rok do roku o 11 proc.).

Kapusta pekińska – W dwudziestym tygodniu roku taniała także kapusta pekińska, choc tempo tej zniżki wyraźnie osłabło. Przełom maja i czerwca to czas, gdy kończy się „pekinka” z tuneli a zaczyna ta spod niskich osłon. Wiąże się to z wahaniami podaży i tak może być również teraz, co oznacza, iż możliwe jest nawet odbicie cen w górę. Póki co cena średnia „na gotowo” spadła z 1,30 zł/kg do 1,15 zł/kg (-12 proc. tydzień do tygodnia). Przed rokiem kapusta pekińska drożała i średnia cena sprzedażowa wynosiła 1,25 zł/kg (spadek o 8 proc. rok do roku).

Cebula – W dziewiętnastym tygodniu roku średnia cena cebuli nieco wzrosła, ale tydzień dwudziesty nie przyniósł kontynuacji tych zmian. Sezon 2015/2016 dla cebuli jest już na finiszu, ale wygląda na to, że nie będziemy mieli tu zwyżkowej końcówki. Tym samym będzie on zbliżony cenowo do sezonu poprzedniego. Cena średnia polskiej cebuli kalibrowanej i pakowanej w worki wynosiła na koniec dwudziestego tygodnia 1,05 zł/kg. Rok temu było to 1,10 zł/kg (spadek rok do roku o 4 proc.).

Marchew – Dwudziesty tydzień przyniósł korektę średniej ceny szczotkowanej marchwi. Krajowy rynek wciąż bowiem pozostaje pod presją importu, a ten ostatnio potaniał. Po stronie podażowej mamy w Polsce towar jakościowo słaby, na który nie ma dużego popytu, zwłaszcza w eksporcie. Cena średnia szczotkowanej marchwi spadła więc z 1,10 zł/kg do 1,03 zł/kg (-65 proc. w relacji tydzień do tygodnia). Rok temu średnia cena była na poziomie 1,65 zł/kg (mniej rok do roku o 38 proc.).

Buraki ćwikłowe – Dwudziesty tydzień przyniósł kolejne osłabienie hurtowych cen buraków ćwikłowych. Popyt na „stare” buraki jest bardzo niski i będzie jeszcze gorzej w miarę wzrostu podaży i spadku cen buraków młodych. Cena średnia mytych buraków spadła z 0,65 zł/kg do 0,63 zł/kg (-3 proc. tydzień do tygodnia) i jest coraz bliższa poziomu sprzed roku. Rok temu cena ta wynosiła 0,60 zł/kg (więcej o 5 proc. w relacji rok do roku).

Ziemniaki – W dwudziestym tygodniu roku mieliśmy przerwę we wzroście cen ziemniaków. Ale wydaje się, że to tylko przerwa chwilowa i na finiszu starego sezonu zwyżki wrócą. Popyt na ziemniaczanym rynku pozostaje bowiem wysoki, a wzrostowi cen towaru krajowego sprzyja drożenie ziemniaków zagranica. Ceny w omawianym tygodniu były więc na poziomie 14,00 – 16,00 zł/worek 15 kg za odmiany żółte i do 17,00 – 18,00 zł/worek za czerwone i irgę. Cena średnia ziemniaków w dużym hurcie  (kalibrowanych i w workach) wynosiła 0,97 zł/kg. Przed rokiem za ziemniaki w dużym hurcie płacono średnio 0,25 zł/kg (rok do roku +288 proc.).

 

Warzywa szklarniowe – W tym segmencie rynku dwudziesty tydzień roku przyniósł kontynuacje dynamicznych spadków cenowych. Te zniżkowe trendy objęły zarówno ceny ogórków, jak również i pomidorów szklarniowych..en krajowych pomidorów. ów krajowych i utrzymanie znizkowej arniowych

Ogórki szklarniowe – Wyższa podaż przy relatywnie wciąż słabym popycie sprawiła, że w tygodniu dwudziestym ceny ogórków wciąż kształtowały się poniżej pułapu z poprzednich sezonów. Widać to na naszym wykresie poniżej. Dla polskiego sektora ogórków szklarniowych problemem jest to, że sieci handlowe wciąż handlują dużymi ilościami importu, a z drugiej strony nie ma znaczącego popytu na ogórki do eksportu. Rezultat – cena średnia ogórków krótkich spadła przez tydzień z 2,20 zł/kg  do 1,95 zł/kg (-11 proc.). Rok temu cena średnia była znacząco wyższa i wynosiła 2,50 zł/kg (mniej w relacji rok do roku o 22 proc.).

Pomidory szklarniowe (klasyczne) – Na rynku pomidorów mieliśmy sytuację analogiczną do tej z rynku ogórków. Kontynuacja trendu spadkowego doprowadziła do tego, że ceny znalazły się poniżej poziomu z dwóch poprzednich sezonów. Powody takiego stanu rzeczy również są analogiczne do tych z handlu hurtowego ogórkami. Z jednej strony nie ma znaczącego eksportu pomidorów (szczególnie jeśli chodzi o kierunek wschodni), a z drugiej strony sieci handlowe jeszcze mają w ofertach pomidora z importu, co odbija się na popycie na towar krajowy. Cena średnia (pomidory czerwone, wielkość B) w relacji tydzień do tygodnia zmalała z 2,92 zł/kg do 2,58 zł/kg (-12 proc.). Rok temu średnia cena pomidorów wynosiła 3,25 zł/kg (taniej w relacji rok do roku o 21 proc.).

Papryka czerwona – Na rynku papryki trwa na razie dominacja towaru z Holandii. Cena średnia papryki czerwonej z Holandii w dwudziestym tygodniu pozostawała na poziomie 11,00 zł/kg, ale wydaje się, że wzrost podaży na miejscu w Holandii przełoży się wkrótce na korektę cen. Rok temu ceny tej papryki już spadały, ale w dwudziestym tygodniu 2015 roku były jeszcze dość wysokie. Średnia cena papryki czerwonej z Holandii wynosiła wówczas poziomie 12,00 zł/kg (mniej rok do roku o 8 proc.).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE