Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Rynek warzyw – 24. tydzień 2016 r.

2016-06-21 08:13

W dwudziestym czwartym tygodniu 2016 roku indeks cen fresh-market (wskaźnik oparty na średniej ważonej zestawionej z przeciętnych cen krajowych warzyw omawianych w niniejszej analizie) niemal się nie zmienił, a to dzięki skompensowaniu tendencji spadkowych w cenach jednych warzyw wzrostami w cenach innych. Wartość naszego indeksu w omawianym okresie zmalała zaledwie o 0,08 procent. W tygodniu dwudziestym trzecim wartość ta wzrosła o 1,1 procent.

Jak widać spadki uzyskały minimalna przewagę nad zwyżkami. W tej pierwszej grupie znalazły się kapusty, warzywa korzeniowe młode oraz pomidory. Na wartości zyskiwały przede wszystkim kalafiory i młode ziemniaki oraz w mniejszym stopniu ogórki. Głównym czynnikiem pro wzrostowym okazała się pogoda.

Kapusta młoda – Ceny młodej kapusty w dużym hurcie nie przestały spadać. I jak widać na wykresie poniżej znalazły się na poziomie dużo niższym niż w poprzednich dwóch sezonach. Niezmienna pozostaje przyczyna tej sytuacji – nadpodaż w stosunku do bieżącego popytu. Średnia cena młodej kapusty spadła z 0,45 do 0,40 zł/kg (spadek w relacji tydzień do tygodnia o 11 proc.). Przed rokiem średnia cena sprzedażowa wynosiła 0,6 zł/kg (spadek o 33 proc. rok do roku).

Kapusta pekińska – Tym razem znów przeważyła tendencja zniżkowa, ale na rynku widać coraz większe problemy z jakością „pekinki”. Obecna pogoda wybitnie nie sprzyja jej prawidłowej wegetacji i powinno się to przełożyć na wzrost wartości ładnego towaru. W omawianym okresie jednak średnia cena „na gotowo” spadła z 1,15 zł/kg do 1,10 zł/kg (-4 proc. tydzień do tygodnia). Rok temu „pekinka ostro taniała i średnia cena sprzedażowa wynosiła 1,15 zł/kg (więcej o 4 proc. rok do roku).

Kalafiory – Wyjątkiem wśród kapustnych były kalafiory, które w omawianym okresie drożała. Był to wynik zarówno zmniejszenia podaży (skutki warunków pogodowych), jak też wzrostu popytu, szczególnie w eksporcie (jako że w Europie pogoda dawała się uprawom dużo mocniej we znaki niż u nas w kraju). Średnia sprzedażowa cena kalafiorów wzrosła z 1,75 zł/szt. do 1,95 zł/szt. (+11 proc.). Rok temu cena ta wynosiła 1,40 zł/szt. (więcej w relacji rok do roku o 39 proc.).

 

Cebula – Rynek cebuli pozostaje w okresie przejściowym. Podaż cebuli młodej (ozimej) wciąż jest niska, a ceny relatywnie wysokie. Na rynku już zaczyna pojawiać się cebula dymka obcinana, ale na razie w niewielkich ilościach. Cebula młoda obierana sprzedawana jest po 2,00 – 3,50 zł/kg. Cena średnia polskiej cebuli kalibrowanej i pakowanej w worki („starej”) utrzymała natomiast poziom 1,10 zł/kg. Rok temu było to 1,35 zł/kg (mniej rok do roku o 18 proc.).

Marchew – W omawianym tygodniu na rynku hurtowym pojawiła się marchew młoda obcinana z krajowych upraw. I co ważne, szybko rosła jej podaż, co przełożyło się na spadek jej cen. Jak widać na wykresie poniżej, już na stercie cena średnia była znacząco niższa niż przed rokiem, ale wyższa niż dwa lata temu. Średnia cena marchwi młodej przez tydzień spadła z 1,90 zł/kg na 1,50 zł/kg (-21 proc.). zł/kg. Rok temu było to aż 2,50 zł/kg (spadek rok do roku o 40 proc.).

Buraki ćwikłowe – Ceny młodych buraków, które wcześniej bardzo ostro spadały, tak, że już w dwudziestym trzecim tygodniu znalazły się dużo poniżej pułapów z dwóch poprzednich lat, w tygodniu dwudziestym trzecim wytraciły ten zniżkowy impet. Do tego stopnia, że na koniec omawianego tygodnia znalazły się na nieco wyższym poziomie niż w analogicznym okresie roku 2014. Średnia cena spadła w relacji tydzień do tygodnia z 1,35 zł/kg do 1,25 zł/kg (-7 proc.). Rok temu cena ta wynosiła aż 2,00 zł/kg (mniej o 37 proc. w relacji rok do roku).

Ziemniaki – Sezon „starych” ziemniaków finiszuje. W końcówce sezonu ceny tych warzyw spadały (konkurencja ze strony taniejących ziemniaków młodych). Ale w tygodniu dwudziestym czwartym było stabilnie, bo na rynku młodych ziemniaków mieliśmy skokową zniżkę podaży i cena średnia w dużym hurcie  (kalibrowanych i w workach) utrzymała pułap 0,94 zł/kg. Przed rokiem za ziemniaki w dużym hurcie płacono średnio 0,37 zł/kg (rok do roku +154 proc.).

Ziemniaki młode – w dwudziestym czwartym tygodniu roku doszło do dużego spadku podaży młodych ziemniaków. Skończyły się zbiory spod osłon, a ziemniaków z otwartego gruntu było mało. W rezultacie mieliśmy skok cen nawet do 2,00 zł/kg. W relacji koniec tygodnia dwudziestego trzeciego do końca tygodnia dwudziestego czwartego średnia cena młodych ziemniaków wzrosła z 0,83 zł/kg do 1,30 zł/kg (+57 proc. tydzień do tygodnia). Rok temu było to 0,90 zł/kg (więcej w relacji rok do roku o 44 proc.).

 

Warzywa szklarniowe – W dwudziestym czwartym tygodniu na wartości zaczęły zyskiwać ogórki szklarniowe, jednak okazało się, że nie jest to trend długotrwały. Ceny pomidorów, po zwyżce z wcześniejszego okresu, teraz zaczęły spadać na fali zmniejszającego się popytu w eksporcie. Nie mniej zdołały się one utrzymać nieco powyżej pułapu zeszłorocznego.en krajowych pomidorów. ów krajowych i utrzymanie znizkowej arniowych

Ogórki szklarniowe – Początek tygodnia przyniósł wyraźną zwyżkę cen ogórków szklarniowych. Ogórki krótkie kosztowały w poniedziałek średnio 1,60 zł/kg. Potem jednak podaż znów się zwiększyła, a ceny zaczęły spadać. Ale w relacji tydzień do tygodnia udało się utrzymać wzrost. Cena średnia ogórków krótkich zwiększyła się bowiem w omawianym okresie z 1,00 zł/kg  do 1,25 zł/kg (+25 proc.). Rok temu cena średnia wynosiła 1,05 zł/kg (więcej w relacji rok do roku o 19 proc.).

Pomidory szklarniowe (klasyczne) – W omawianym okresie mieliśmy do czynienia ze słabnącym popytem na pomidory, zwłaszcza w eksporcie (rynki za naszą wschodnią granica nasyciły się w tym czasie i tamtejszy popyt na import znacząco się skurczył). Cena średnia (pomidory czerwone, wielkość B) w relacji tydzień do tygodnia spadła z 2,42 zł/kg do 2,08 zł/kg (-14 proc.). Rok temu średnia cena pomidorów wynosiła 1,83 zł/kg (więcej w relacji rok do roku o 13 proc.).

Papryka czerwona – Rynek czeka na polską paprykę czerwoną (zielona i biała już są), a tymczasem ceny importu rosną. Tak było właśnie w dwudziestym czwartym tygodniu bieżącego roku. Ceny importowanej papryki rozpoczęły w omawianym okresie swój trend zwyżkowy. Średnia cena papryki czerwonej z z importu wzrosła z poziomu 7,75 zł/kg do 9,50 zł/kg (+23 proc.). Rok temu średnia cena wynosiła 7,50 zł/kg (wzrost rok do roku o 27 proc.).

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE