Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Import kapusty w 2017 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych.

Wolumen importu kapusty (i pozostałych warzyw z tej kategorii) w 2017 roku wyniósł 18,7 tys. ton, a jego wartość wyniosła 45,9 mln zł. W samym czwartym kwartale 2017 roku wyniósł on zaledwie 0,7 tys. ton oraz 3,0 mln zł.

Ponieważ w roku 2016 w tej kategorii sprowadzono do Polski 19,4 tys. ton za kwotę 40,3 mln zł, mamy w relacji rok do roku niewielki spadek ilościowy, przy jednoczesnym wzroście wartości tego importu. Wolumen spadł o 0,7 tys. ton, czyli o 3,6 procent, natomiast wartość wzrosła o 5,6 mln zł, czyli o 13,9 procent.

Jeśli chodzi o geograficzna strukturę importu, to w relacji rok 2017 do 2016 nie doszło tu do zasadniczych zmian. Liderem wśród dostawców warzyw w omawianej kategorii pozostała Macedonia, z tym, że import z tego kraju spadł z 12,8 do 9,1 tys. ton.

W pierwszej trójce dostawców pozostały Włochy i Hiszpania. Import z Włoch wzrósł rok do roku z 2,3 do 3,4 tys. ton, a import z Hiszpanii zwiększył się z 1,2 do 2,1 tys. ton.

Kraj Masa
kg
Wartość
PLN
Wartość
EUR
Wartość
USD
Albania 105 403 254 912 59 473 63 375
Austria 4 800 5 566 1 301 1 534
Belgia 14 800 35 481 8 271 8 820
Bułgaria 693 010 1 779 800 416 232 448 342
Chile 648 3 104 724 781
Chiny 2 781 24 191 5 679 6 199
Czechy 40 591 100 952 23 684 26 078
Dominikana 20 422 97 103
Francja 236 681 404 050 93 997 100 001
Grecja 72 340 114 313 26 588 28 191
Hiszpania 2 099 643 6 120 949 1 424 184 1 524 825
Holandia 493 288 949 198 223 684 247 454
Izrael 4 352 373 925 87 303 97 227
Jordania 55 1 277 295 313
Kostaryka 26 203 46 50
Macedonia 9 090 801 17 089 758 4 003 368 4 307 768
Niemcy 963 727 4 309 994 1 003 682 1 102 075
Portugalia 894 963 1 813 085 421 104 449 461
QU w ramach
handlu z kr.trzecimi
21 840 28 490 6 713 7 463
Rep. Południowej
Afryki
4 249 59 67
Rumunia 48 465 67 582 15 759 16 985
Serbia 63 095 38 670 9 121 9 839
Słowacja 119 82 19 23
Turcja 30 712 58 026 13 406 14 397
Węgry 434 510 978 752 228 434 245 886
Wielka Brytania 5 948 20 894 4 935 5 548
Włochy 3 404 739 11 335 280 2 638 518 2 881 161
RAZEM 18 727 361 45 909 205 10 716 676 11 593 966

 

Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE