Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport papryki w 2019 r.

Wolumen eksportu papryki z Polski (kategoria CN 070960 - Owoce świeże lub schłodzone z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta) w roku 2019 wyniósł 28,9 tys. ton, a jego wartość osiągnęła poziom 119,3 mln zł. Oznacza to wzrost eksportu w tej kategorii, zarówno jeśli chodzi o wymiar ilościowy, jak też wymiar wartościowy.

Eksport papryki w roku 2018 wyniósł bowiem odpowiednio 24,3 tys. ton oraz 93,0 mln zł. Oznacza to wzrost w ujęciu ilościowym o 4,7 tys. ton, czyli o 19,2 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 26,3 mln zł, czyli o 28,3 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w geograficznej strukturze eksportu Papryki między rokiem 2018 i 2019, to wśród największych odbiorców (powyżej tysiąca ton) nie były one duże. Głównie ilościowe, a zmiany w kolejności przeważnie ograniczały się do spadków lub awansów o jedno miejsce.

I tak z pierwszego na drugie spadła Białoruś – i to mimo wzrostu wolumenu z 3,7 na 5,3 tys. ton. Z trzeciego na pierwsze awansowała Ukraina – wzrost z 2,2 do 5,3 tys. ton, z czwartego na trzecie Niemcy – wzrost z 1,9 do 2,4 tys. ton, a z piątego na czwarte Holandia – wzrost wolumenu z 1,9 do 2,2 tys. ton.

Z pozycji drugiej na piątą spadły Czechy – tu wolumen skurczył się z 2,3 do 1,8 tys. ton. Na pozycji szóstej utrzymała się Francja – spadek wolumenu z 1,8 do 1,7 tys. ton. Z pozycji siódmej na dziewiątą spadła Litwa – wolumen skurczył się tu z 1,4 do 1,1 tys. ton, a zamieniła się ona z Łotwą – tu wolumen wzrósł z 1,0 do 1,4 tys. ton. Na ósmym miejscu utrzymała się Wielka Brytania – wzrost wolumenu z 1,2 do 1,3 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
{EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

10

492

115

128

Austria

388 937

1 886 735

437 677

486 558

Belgia

727 533

3 113 200

726 424

809 882

Białoruś

5 306 010

16 229 032

3 755 582

4 177 573

Bośnia i Hercegowina

14 300

51 927

12 195

13 583

Bułgaria

16 180

73 887

17 189

19 134

Chorwacja

37 599

196 898

45 589

50 641

Cypr

4

34

8

9

Czechy

1 812 474

7 487 499

1 740 205

1 935 721

Dania

188 766

759 193

176 567

196 479

Estonia

419 746

1 568 778

364 452

405 319

Finlandia

301 543

1 318 254

306 854

341 361

Francja

1 743 948

6 966 012

1 620 234

1 803 823

Grecja

31 880

128 586

29 873

33 234

Hiszpania

133 650

592 426

138 881

154 971

Holandia

2 163 598

8 153 437

1 895 367

2 109 681

Irlandia

12 360

72 044

16 803

18 826

Kazachstan

77 025

424 538

98 631

110 100

Litwa

1 105 728

4 535 279

1 052 034

1 168 483

Luksemburg

13

91

21

23

Łotwa

1 371 739

5 571 788

1 296 739

1 443 120

Mołdawia

215 023

1 455 626

339 115

380 399

Mongolia

15 840

73 094

16 960

18 926

Niemcy

2 363 543

10 715 572

2 488 284

2 766 646

Norwegia

675 141

2 851 918

662 837

737 032

QQ w ramach handlu
z kr.trzecimi

20

354

82

94

Rumunia

395 731

1 514 850

351 563

390 531

Słowacja

824 866

3 218 297

750 222

835 714

Słowenia

133 350

534 510

124 296

138 291

Szwajcaria

134 200

593 955

138 455

154 089

Szwecja

501 295

2 258 176

525 685

584 992

Ukraina

5 343 397

25 411 505

5 915 958

6 656 658

Węgry

285 128

1 381 740

319 656

354 762

Wielka Brytania

1 258 628

5 936 922

1 382 685

1 541 626

Włochy

947 245

4 217 511

981 551

1 091 748

RAZEM

28 946 450

119 294 160

27 728 789

30 930 157

Słowa kluczowe: papryka, eksport papryki, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE