Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Zbiór kluczowych informacji o produkcji, imporcie i eksporcie, trendów rynkowych i wzorców handlowych dla europejskiego sektora świeżych owoców i warzyw 2021

Sektor owoców i warzyw w Europie miał trzy główne problemy w 2020 roku: pogoda, zbliżający się nieuregulowany
Brexit oraz pandemię koronawirusa. Twardy Brexit został zażegnany w ostatniej chwili, ale nadal nie wiadomo
jaki wpływ będzie miała obecna umowa na handel z Wielką Brytanią.

 Osiągnięte porozumienie jest z pewnością podobne do umowy o wolnym handlu, ponieważ umożliwia bezcłową, transgraniczną sprzedaż owoców i warzyw w przyszłości.
Przedsiębiorców czekają jednak nowe kontrole graniczne i dodatkowe obciążenia administracyjne.
 Nie można wykluczyć opóźnień na granicach, a zatory związane z Covid w grudniu 2020 r. pokazały, jakie mogą być ich skutki.  Grudzień 2020 r. pokazał, jakie mogą być tego skutki. 

Poszczególne kraje UE w różnym stopniu odczułyby skutki nieuregulowanego Brexitu. W końcu Wielka Brytania była trzecim co do wielkości importerem owoców i warzyw w UE. W 2019 roku około 15 procent eksportu warzyw z UE-27 trafiło do Wielkiej Brytanii. W przypadku owoców, udział ten wynosił nieco poniżej 8 procent.

Z perspektywy Wielkiej Brytanii, około 33 procent całego importu owoców pochodziło w ubiegłym roku z innych miejsc w UE. W przypadku warzyw odsetek ten wyniósł około 85 procent. Tak więc, jeśli chodzi o świeże produkty, konsekwencje nieuporządkowanego Brexitu byłyby bardziej odczuwalne dla Wielkiej Brytanii niż dla krajów pozostających w UE.

 

Zobacz więcej informacji w opracowaniu Fruitnet i Fruit Logistica 2021

 

EUROPEAN STATISTICS HANDBOOK

 

https://www.fruitlogistica.com/fruit-logistica/downloads-alle-sprachen/auf-einen-blick/european_statistics_handbook_2021.pdf