Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Import kapusty w I kw. 2018 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: CN 070490 Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych.

Wolumen importu kapusty w pierwszym kwartale 2018 roku wyniósł 3,8 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła poziom 11,7 mln zł. Oznacza to spadek importu w tej kategorii w relacji rok do roku.

W pierwszych trzech miesiącach roku 2017 import w omawianej kategorii wyniósł bowiem 4,0 tys. ton, a jego wartość 12,9 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu ilościowym o 0,2 tys. ton, czyli o 6,1 procent, a w ujęciu wartościowym o 1,2 mln zł, czyli o 9,1 procent.

Pierwszy kwartał nie jest okresem dużego importu warzyw z omawianej kategorii, bo rynek zdominowany jest kapustą krajową. W pierwszych trzech miesiącach 2017 roku najwięcej sprowadzono tych warzyw z Włoch i kraj ten utrzymał pozycję lidera również w roku bieżącym, ale wolumen spadł z 1,9 do 1,8 tys. ton. Mniejszy był też import z Hiszpanii, spadł on z 0,9 do 0,7 tys. ton. Natomiast import z Portugalii wzrósł z 0,5 do 0,6 tys. ton.

Kraj Masa
kg
Wartość
PLN
Wartość
EUR
Wartość
USD
Albania 76 826 160 376 38 557 47 432
Belgia 910 2 297 552 681
Francja 7 209 15 309 3 678 4 518
Grecja 9 360 13 654 3 285 4 052
Hiszpania 663 692 2 325 829 557 791 680 351
Holandia 29 121 181 194 43 332 52 131
Izrael 640 66 464 15 917 19 312
Kenia 3 62 15 18
Litwa 360 5 026 1 209 1 492
Maroko 2 400 4 449 1 070 1 320
Macedonia 40 113 75 096 18 004 21 942
Niemcy 341 742 1 464 380 350 500 425 020
Portugalia 628 946 1 164 944 279 880 343 514
QU w ramach handlu
z kr.trzecimi
3 580 4 959 1 181 1 399
Rep. Południowej Afryki 193 7 927 1 889 2 236
Szwajcaria 975 3 420 815 964
Turcja 224 002 1 089 486 259 556 307 252
Włochy 1 764 236 5 103 727 1 224 629 1 497 371
RAZEM 3 794 308 11 688 599 2 801 860 3 411 005

Zobacz więcej: Kapusta

Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE