Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Eksport porów w 2015 r.

Wolumen eksportu porów w 2015 roku wyniósł 1039 ton, a jego wartość 3,0 mln zł. Już te liczby pokazują, że Polska nie jest potentatem w eksporcie porów. Nie mniej należy odnotować, że eksport w tej kategorii zwiększył się w relacji rok do roku. Co jednak nie oznacza, że rosyjskie embargo nie odcisnęło tu swojego negatywnego piętna.

W roku 2014 eksport porów wyniósł zaledwie 947 ton, a jego wartość 2,4 mln zł. mamy zatem wzrost o 92 tony, czyli 9,7 procent oraz o 0,6 mln zł, czyli 25,0 procent. W 2015 roku widać było dalszy spadek eksportu na kierunku wschodnim, spadał on już bowiem w 2014 roku. jednak wówczas udało się sprzedać do krajów Europy Środkowo – Wschodniej 329,5 ton porów. W 2015 roku już tylko 94,1 ton.

Natomiast bilans poprawił fakt, że udało się zwiększyć eksport do krajów UE – z 613 ton do 941 ton. Więcej kupili najwięksi odbiorcy: Czechy i Niemcy, a oprócz tego swoje zakupy zwiększyły takie kraje jak Słowacja i Litwa. Niestety do wolumenu z 2013 roku (niemal 200 ton) nie wróciła wciąż Belgia.

Wzrost eksportu w stosunku do roku 2014 nie oznacza zniwelowania skutków embarga rosyjskiego ani generalnie dużego skurczenia się rynków wschodnich. Przypomnijmy, że eksport ogółem w 2013 roku wynosił niemal 1399 ton i 4,2 mln zł. Oznacza to, że w roku 2015 był on niższy w stosunku do ówczesnego o 360 ton, czyli 25,7 procent oraz o 1,2 mln zł, czyli 28,6 procent. W 2013 roku eksport na wschód wyniósł 343 tony, w tym do Rosji 203 tony. Wyższy był tez (1054 tony) eksport do krajów UE.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 1 039 401 2 969 509 708 461 793 260
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 76 816 230 057 54 706 61 271
Białoruś kg 50 221 130 066 30 776 34 394
Mołdawia kg 4 500 18 011 4 200 4 880
Ukraina kg 22 095 81 980 19 730 21 997
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 9 470 22 545 5 359 5 983
Antarktyda kg 10 238 57 63
Kazachstan kg 8 850 21 147 5 033 5 591
Serbia kg 600 1 150 267 326
Zjednoczone Emiraty Arabskie kg 10 10 2 3
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 12 164 38 290 9 059 10 149
Norwegia kg 12 164 38 290 9 059 10 149
RAZEM Unia Europejska : kg 940 951 2 678 617 639 337 715 857
Austria kg 3 28 7 7
Belgia kg 84 358 85 96
Chorwacja kg 4 200 8 511 1 973 2 353
Cypr kg 650 3 360 809 911
Czechy kg 215 750 444 823 105 933 117 240
Dania kg 6 500 18 713 4 489 4 962
Estonia kg 2 12 3 3
Francja kg 6 300 22 930 5 569 6 094
Grecja kg 28 750 90 403 21 506 24 204
Holandia kg 17 98 25 26
Irlandia kg 916 6 404 1 535 1 710
Litwa kg 104 524 323 054 77 773 86 383
Łotwa kg 66 237 172 157 42 084 45 980
Niemcy kg 130 618 397 674 93 908 108 769
Portugalia kg 844 2 821 668 756
Rumunia kg 20 285 79 545 18 999 21 175
Słowacja kg 113 407 352 169 84 430 93 004
Słowenia kg 65 100 209 607 50 047 56 066
Szwecja kg 543 2 787 676 755
Węgry kg 17 400 33 369 7 749 9 455
Wielka Brytania kg 60 783 220 264 51 930 58 902
Włochy kg 98 038 289 530 69 139 77 006
Słowa kluczowe: pory, eksport porów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE