Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport porów w 2018 r.

Polska nie jest potentatem w eksporcie porów, nie mniej eksport ten w ostatnich latach pozostawał w zdecydowanym trendzie wzrostowym. Trend ten utrzymał się również w roku 2018.

Wolumen eksportu porów z Polski (kategoria CN 070390 - Pory i pozostałe warzywa cebulowe świeże lub schłodzone) wyniósł 2018 roku 4643 ton, a jego wartość osiągnęła poziom 15,1 mln zł. Oznacza to zdecydowany wzrost w ujęciu ilościowym i bardzo duży wzrost w ujęciu wartościowym.

W roku 2017 wolumen eksportu tych warzyw wyniósł 3018 ton, a jego wartość 7,7 mln zł. Oznacza to wzrost w ujęciu ilościowym o 1625 tony, czyli o 53,9 procent oraz wzrost w ujęciu wartościowym o 7,3 mln zł, czyli o 94,9 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej eksportu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to zmian tych było niemało. Z pierwszego miejsca w zestawieniu na czwarte spadła Portugalia, do której eksport porów zmalał z 764 do 586 ton. Na pierwsze miejsce z szesnastego weszła Wielka Brytania, dokąd eksport wzrósł z 32 do 719 ton. Drugie miejsce utrzymały Włochy – wzrost z 547 do 713 ton, Ana trzecim (awans z czwartego) uplasowała się Litwa – wzrost z 251 do 658 ton. Z trzeciego na piąte spadły Czechy, mimo wzrostu eksport do tego kraju z 293 do 461 ton. Warto też odnotować spadek eksportu na Białoruś – z 212 do 183 ton oraz duży wzrost w przypadku Austrii – z 82 do 348 ton, co pozwoliło temu krajowi wejść do pierwszej dziesiątki omawianego zestawienia.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Antarktyda

30

1 040

242

280

Austria

347 735

1 430 377

338 009

406 964

Belgia

4 242

25 745

5 989

6 931

Białoruś

182 734

272 591

63 988

75 290

Chorwacja

65 854

260 474

60 902

71 702

Czechy

461 225

1 442 542

335 880

388 538

Estonia

3 880

14 203

3 305

3 796

Francja

2 066

18 890

4 449

5 285

Grecja

6 940

23 398

5 439

6 294

Hiszpania

81 900

282 377

65 708

76 081

Holandia

7 323

34 388

8 045

9 419

Irlandia

6 870

26 073

6 173

7 403

Kazachstan

2 150

6 035

1 417

1 681

Litwa

684 686

1 589 818

374 542

443 221

Łotwa

55 209

191 042

44 399

51 059

Mołdawia

21 150

55 880

13 211

15 760

Niemcy

141 837

529 370

123 564

143 799

Norwegia

20

722

168

195

Portugalia

586 090

1 968 987

458 525

531 747

Rumunia

128 591

495 318

115 864

135 625

Serbia

12 600

14 697

3 465

4 255

Słowacja

161 158

551 558

128 855

150 564

Słowenia

92 906

309 762

72 516

85 075

Szwajcaria

40 460

90 074

20 954

24 411

Szwecja

7 890

12 759

3 037

3 615

Ukraina

29 884

112 539

26 554

31 802

Węgry

75 040

181 920

43 405

52 856

Wielka Brytania

719 480

2 614 212

608 365

702 148

Włochy

713 215

2 531 421

589 221

683 597

RAZEM

4 643 165

15 088 212

3 526 191

4 119 393

Słowa kluczowe: pory, eksport porów, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE