Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Oszczedzaj czas i pieniadze- wszystkie informacje o cenach owoców i warzyw w abonamencie Fresh-market.pl

Kup teraz abonament!

Przedwynikowy szacunek zbioru warzyw gruntowych

Sezon wegetacyjny warzyw gruntowych w Polsce w roku 2020 rozpoczął się nieco później niż zazwyczaj. Zawiniła pogoda, a dokładniej niskie temperatury dobowe i przesuszenie gleby wynikające z małej ilości opadów i braku śniegu. Ten drugi czynnik uległ poprawie w maju, ale i wtedy wiosna wciąż była chłodna. Do tego wystąpiły w maju przymrozki. W przypadku pomidorów gruntowych spowodowały one lokalnie konieczność nowych nasadzeń.

W czerwcu przyszły intensywne opady deszczu, co przyspieszyło wegetację. Szczególnie dodatni wpływ miały one na wzrost masy biologicznej warzyw kapustnych. Z drugiej jednak strony skutkowało to zwiększeniem zagrożenia chorobami pasożytniczymi i bakteryjnymi. Do tego pogoda w czerwcu nie sprzyjała warzywom ciepłolubny, szczególnie pomidorom, ogórkom i papryce.

W swoim przedwynikowym raporcie eksperci GUS oszacowali zbiory warzyw gruntowych na blisko 4,0 mln ton, czyli o około 4 procent wyższym niż w zeszłym roku (4,1 mln ton). Jednak na realną wielkość zbiorów bardzo duży wpływ będą miały dalsze warunki wegetacji. Zwłaszcza jeśli chodzi o późne odmiany. W chwili sporządzania raportu przewidywano jednak wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych z wyjątkiem pomidorów i ogórków.

Tegoroczne zbiory kapusty szacuje się na 0,9 mln ton wobec 0,84 mln ton w 2019 roku, czyli wyższe o 7,1 procent.

Zbiory kalafiorów oszacowano na nieco ponad 200 tys. ton wobec 207 tys. ton rok wcześniej, a więc wzrost byłby tu niewielki, rzędu 3,5 procent.

Zbiory cebuli w 2020 roku prognozuje się na około 580 tys. ton wobec 535 tys. ton w roku 2019, co daje wzrost o 8,4 procent.

Zbiory marchwi w bieżącym roku miałyby wynieść ponad 700 tys. ton wobec poziomu 678 tys. ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 3,2 procent.

Zbiory buraków ćwikłowych oszacowano na ponad 300 tys. ton wobec 281 tys. ton w roku 2019, co daje wzrost o 6,8 procent.

Zbiory ogórków gruntowych prognozuje się na poziomie ponad 215 tys. ton, podczas gdy w 2019 roku było to 222 tys. ton, a zatem w tej kategorii mamy spadek o około 3,2 procent.

Zbiory pomidorów gruntowych oszacowano na około 230 tys. ton, gdy w roku 2019 warzyw tych zebrano 240,5 tys. ton, co daje spadek o 4,4 procent.

Łączną produkcję pozostałych gatunków warzyw szacuje się na około 900 tys. ton wobec 849 tys. ton rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6,0 procent.

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE