Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Korzystaj z serwisu bez ograniczeń - porównuj szczegółowe ceny, czytaj pełne artykuły!

Wykup abonament

Eksport kalafiorów i brokułów po 3 kwartałach 2014 r.

Wolumen eksportu kalafiorów i brokułów w trzech kwartałach 2014 roku wyniósł 27,8 tys. ton, a jego wartość 63,7 mln zł. Oznacza to, że w samym trzecim kwartale 2014 roku wyeksportowano 21,0 tys. ton tych warzyw za 47,2 mln zł.

Mamy zatem kolejny kwartał wzrostu eksportu tych warzyw. Tym razem bardzo dużego wzrostu, jako że w drugim kwartale eksport wyniósł 5,5 tys. ton i 12,3 mln zł. Przyrost w relacji kwartał do kwartału to aż 15,5 tys. ton, czyli 281,8 procent w wymiarze ilościowym i 39,1 mln zł, czyli 482,7 procent w wymiarze wartościowym.

Duży wzrost eksportu w trzecim kwartale jest oczywiście rzeczą naturalną, jako że mamy wtedy w kraju szybki przyrost produkcji kalafiorów. Ale porównanie rok do roku pokaże nam, iż trzeci kwartał 2014 roku wyróżniał się i tu bardzo wysokim poziomem eksportu kalafiorów i brokułów.

W trzech kwartałach 2013 roku wyeksportowano z Polski 15,1 tys. ton tych warzyw za kwotę 39,2 mln zł. Mamy zatem wzrost eksportu rok do roku o 12,7 tys. ton, czyli 87,1 procent oraz o 24,5 mln zł, czyli o 62,5 procent.

Skąd taki dobry wynik? jeśli idzie o rynki Europy Środkowo – Wschodniej, to w eksporcie kalafiorów i brokułów widoczny był, w omawianym okresie, wpływ embarga rosyjskiego. Co prawda eksport do Rosji zdążył wzrosnąć z kwartału na kwartał o 1,3 tys. ton, ale poziom 1,5 tys. ton na koniec września 2014 roku był niższy niż rok wcześniej o 0,2 tys. ton. Za to z naddatkiem zrównoważył to wzrost eksportu na Białoruś. Po dziewięciu miesiącach 2013 roku było to zaledwie 0,03 tys. ton, a w tym samym okresie 2014 roku już 1,5 tys. ton. Natomiast stabilny pozostał eksport na Białoruś.

Wzrost eksportu ogółem zawdzięczamy w głównej mierze wzrostowi eksportu do krajów UE – z poziomu 12,0 tys. ton do 23,5 tys. ton w relacji rok do roku, a zatem niemal o 100 procent. Więcej polskich kalafiorów i brokułów trafiło do wszystkich największych importerów z tej grupy państw. Lider – Czechy zwiększyły swój import rok do roku z 6,3 tys. ton do 9,2 tys. ton, druga Słowacja z 1,5 tys. ton do 4,3 tys. ton. a trzecie Węgry z 1,0 tys. ton do 2,1 tys. ton.

Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 27 841 070 63 662 558 15 254 315 20 468 033
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 4 182 077 10 361 695 2 480 268 3 370 631
Białoruś kg 1 472 167 2 228 944 532 278 703 398
Mołdawia kg 2 509 6 081 1 451 1 932
Rosja kg 1 519 983 4 345 941 1 041 395 1 425 434
Ukraina kg 1 187 418 3 780 729 905 144 1 239 867
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 3 480 9 716 2 323 3 113
Antarktyda kg 100 1 303 311 414
Kazachstan kg 2 420 4 801 1 148 1 511
Turcja kg 960 3 612 864 1 188
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 175 225 708 621 169 851 226 122
Norwegia kg 175 225 708 621 169 851 226 122
RAZEM Unia Europejska : kg 23 480 288 52 582 526 12 601 873 16 868 167
Austria kg 302 554 674 237 161 628 218 409
Belgia kg 481 413 1 420 562 338 745 441 520
Bułgaria kg 210 302 333 855 79 725 103 814
Chorwacja kg 101 690 183 178 43 774 58 010
Cypr kg 28 548 51 758 12 353 16 009
Czechy kg 9 242 150 19 342 168 4 640 382 6 226 847
Dania kg 454 344 1 748 713 419 597 562 222
Estonia kg 232 742 493 547 118 272 159 380
Finlandia kg 11 830 48 404 11 463 14 547
Francja kg 245 813 408 474 97 707 128 861
Grecja kg 18 265 45 098 10 846 14 535
Hiszpania kg 190 346 531 254 127 849 172 516
Holandia kg 160 126 480 661 115 364 154 217
Irlandia kg 2 005 4 945 1 187 1 593
Litwa kg 1 162 626 2 859 700 684 686 918 151
Łotwa kg 559 485 1 303 613 311 867 418 177
Niemcy kg 1 990 626 4 899 989 1 173 094 1 560 012
Portugalia kg 24 385 60 833 14 590 19 947
Rumunia kg 420 841 954 420 228 416 302 556
Słowacja kg 4 337 161 7 660 824 1 834 898 2 460 640
Słowenia kg 61 212 125 906 30 160 40 524
Szwecja kg 47 241 231 856 55 629 75 632
Węgry kg 2 065 721 5 500 943 1 317 456 1 756 162
Wielka Brytania kg 490 482 1 893 593 455 573 618 757
Włochy kg 638 380 1 323 995 316 612 425 129
Słowa kluczowe: kalafiory, brokuły, eksport, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE