Jak się obudzisz, już wiesz — świeże ceny owoców i warzyw na dziś, u nas.

Kup teraz abonament!

Import kapusty po II. kw. 2018 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: CN 070490 Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych.

Wolumen importu kapusty po drugim kwartale 2018 roku wyniósł 16,0 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła poziom 36,6 mln zł. Oznacza to, że w samym drugim kwartale import ten osiągnął poziom 12,2 tys. ton oraz 24,9 mln zł. Ponieważ w kwartale pierwszym było to odpowiednio  3,8 tys. ton oraz 11,7 mln zł, to mamy wzrost importu kapust w relacji kwartał po kwartale o 8,4 tys. ton, czyli 222,2 procent oraz o 13,2 mln zł, czyli 112,9 procent.

Jednak w relacji rok do roku tendencja była odwrotna. Po pierwszym półroczu 2017 roku import kapust osiągnął poziom 18,0 tys. ton oraz 41,6 mln zł. Oznacza to spadek w ujęciu rok do roku o 2,0 tys. ton, czyli o 11,0 procent oraz o 5,0 mln zł, czyli o 12,1 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu warzyw z tej kategorii między pierwszym półroczem roku 2017 i 2018, to liderem pozostała Macedonia, aczkolwiek import z tego kraju spadł z 9,1 do 8,9 tys. ton. Na drugim miejscu utrzymały się Włochy, ale też ze spadkiem wolumenu z 2,8 do 2,7 tys. ton. Na trzecie miejsce weszła Portugalia, skąd dostawy wzrosły z 0,9 do 1,3 tys. ton, a Hiszpania spadła na miejsce czwarte, zaliczając tez spadek wolumenu dostaw z 2,1 do 1,2 tys. ton. Niski pozostał import kapusty z Niemiec, w dodatku spadł on w omawianym okresie z 0,9 do 0,8 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

86 545

176 866

42 445

52 206

Belgia

910

2 295

551

680

Chiny

440

2 586

609

732

Francja

109 389

204 648

48 561

59 715

Grecja

9 360

13 664

3 288

4 055

Hiszpania

1 208 534

3 691 991

881 704

1 078 697

Holandia

133 919

336 950

80 126

96 473

Izrael

996

99 949

23 829

28 988

Kenia

3

62

15

18

Litwa

360

5 030

1 210

1 493

Macedonia

8 936 952

16 708 525

3 950 544

4 855 742

Malezja

160

892

212

261

Maroko

2 400

4 453

1 071

1 321

Mołdawia

28 567

52 150

12 295

15 096

Niemcy

751 424

3 354 109

802 603

981 465

Portugalia

1 342 126

2 132 404

511 013

628 039

QU w ramach handlu
z kr.trzecimi

3 580

4 959

1 181

1 399

Rep. Południowej
Afryki

195

8 039

1 914

2 266

Rumunia

96 808

217 963

50 645

59 402

Serbia

211 905

389 056

92 836

114 504

Szwajcaria

975

3 418

814

964

Turcja

306 715

1 238 473

294 679

350 388

Węgry

77 738

196 145

46 243

56 780

Wielka Brytania

2 352

1 350

314

368

Włochy

2 705 904

7 732 386

1 844 638

2 254 636

RAZEM

16 018 257

36 578 363

8 693 340

10 645 688

Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE