Codziennie świeże ceny z punktów skupu w całej Polsce. Korzystaj z naszych informacji.

Kup teraz abonament!

Import kapusty w 2018 r.

Kategoria w jakiej GUS lokuje handel kapustą to: CN 070490 Kapusta, kalarepa, kapusta włoska i podobne. Jest to więc kategoria zagregowana, co w pewnym stopniu utrudnia analizę danych.

Wolumen importu kapusty w 2018 roku wyniósł 18,2 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła poziom 42,2 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale import ten osiągnął poziom 1,7 tys. ton i 4,4 mln zł. Dla porównania w kwartale trzecim było to 0,5 tys. ton i 1,2 mln zł.

W relacji rok do roku odnotowujemy spadek importu w omawianej kategorii, zarówno w ujęciu ilościowym, jak również w ujęciu wartościowym. Wolumen importu kapusty w roku 2017 wyniósł bowiem 19,0 tys. ton, a jego wartość 46,5 mln zł. Oznacza to spadek o 0,8 tys. ton, czyli o 4,3 procent oraz o 4,3 mln zł, czyli o 9,3 procent.

Jeśli zaś chodzi o zmiany w strukturze geograficznej importu w omawianej kategorii między rokiem 2017 i 2018, to miały one tylko charakter ilościowy, w dodatku ograniczony. Liderem w rankingu dostawców do Polski w tej kategorii pozostaje Macedonia, choć import z tego kraju spadł, ale tylko z 9,1 do 9,0 tys. ton. Niższy był też import z Włoch – spadek z 3,5 do 3,3 tys. ton oraz z Hiszpanii – spadek z 2,1 do 1,3 tys. ton. Spadł również import z Niemiec – z 1,2 do 1,0 tys. ton, a wzrósł z Portugalii – z 0,9 do 1,5 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Albania

86 545

176 866

42 445

52 206

Belgia

2 110

6 026

1 418

1 670

Białoruś

189 060

112 633

26 175

29 921

Brazylia

1

41

10

11

Chiny

440

2 584

609

731

Francja

116 325

219 639

52 043

63 704

Grecja

9 360

12 475

3 002

3 702

Hiszpania

1 272 880

4 039 283

960 643

1 164 815

Holandia

313 956

806 899

189 405

222 977

Izrael

1 360

120 916

28 700

34 606

Litwa

360

5 028

1 210

1 492

Kenia

120

4 189

977

1 122

Macedonia

8 951 207

16 726 392

3 954 682

4 860 528

Malezja

160

893

212

261

Maroko

2 400

4 451

1 071

1 321

Mołdawia

28 567

52 150

12 295

15 096

Niemcy

1 031 242

4 692 536

1 113 701

1 338 529

Portugalia

1 460 730

2 301 058

550 381

673 835

QU w ramach handlu
z kr.trzecimi

8 764

21 883

5 123

6 012

Rep. Południowej
Afryki

195

8 041

1 915

2 267

Rumunia

97 859

223 358

51 897

60 827

Szwajcaria

975

3 419

815

964

Serbia

234 157

403 227

96 129

118 263

Turcja

306 721

1 238 987

294 800

350 531

Ukraina

715 438

433 704

100 752

114 958

Węgry

77 738

193 300

45 572

55 958

Wielka Brytania

2 352

6 600

1 534

1 799

Włochy

3 285 855

10 347 651

2 453 221

2 956 927

RAZEM

18 196 877

42 164 229

9 990 737

12 135 033

Zobacz więcej: Kapusta

Słowa kluczowe: kapusta, import kapusty, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE