Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Eksport gruszek w 2018 r.

Wolumen eksportu gruszek świeżych z Polski (kategoria CN 080830) w 2018 roku wyniósł 45,4 tys. ton, natomiast jego wartość osiągnęła pułap 72,5 mln zł. Oznacza to, iż w samym czwartym kwartale ubiegłego roku wyeksportowano 19,9 tys. ton gruszek za 32,4 mln zł. To bardzo duży wzrost w stosunku do kwartału trzeciego, w którym z Polski wyjechało 4,2 tys. ton gruszek za 9,8 mln zł.

Jeśli chodzi o relację rok do roku, to widać w roku 2018 wzrost wolumenu eksportu, ale przy równoczesnym spadku jego wartości. W omawianej kategorii sprzedaż za granicę wyniosła w roku 2017 40,2 tys. ton oraz 80,1 mln zł. Daje to wzrost wolumenu o 3,4 tys. ton, czyli o 8,2 procent oraz spadek wartości o 7,6 mln zł, czyli o 9,5 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze geograficznej tego eksportu w relacji rok do roku, to największym i głównym odbiorcą polskich gruszek pozostaje Białoruś. Eksport do tego kraju wzrósł z 34,5 do 36,8 tys. ton. Kolejne na liście kraje pozostają daleko w tyle za Białorusią. Do drugiego na liście Kazachstanu eksport wzrósł z 1,8 do 1,9 tys. ton, a na trzecią Ukrainę spadł z 1,4 do 1,3 tys. ton.

Kraj

Masa
[kg]

Wartość
[PLN]

Wartość
[EUR]

Wartość
[USD]

Belgia

156 247

711 631

166 503

193 664

Białoruś

36 795 634

44 849 041

10 538 124

12 393 593

Bośnia i Hercegowina

114 172

128 337

29 959

34 642

Bułgaria

120 920

247 416

59 253

72 539

Chorwacja

4 572

9 837

2 363

2 915

Czarnogóra

780

3 125

751

926

Czechy

206 301

299 279

69 654

80 860

Dania

265

1 507

359

437

Estonia

968 672

3 541 380

832 817

976 656

Finlandia

83 712

228 025

53 079

61 736

Francja

576

1 326

308

358

Hiszpania

48 718

86 591

20 517

24 722

Holandia

187 188

545 996

127 843

150 849

Irlandia

24 594

123 470

29 100

34 564

Kazachstan

1 929 140

4 594 415

1 085 040

1 289 662

Litwa

792 253

2 708 263

643 250

774 303

Łotwa

418 745

1 432 980

334 563

390 231

Mali

1 960

4 606

1 069

1 218

Mołdawia

345 600

900 572

210 072

243 762

Mongolia

117 288

210 621

49 426

57 991

Niemcy

324 137

1 344 676

314 378

366 731

Norwegia

3 705

13 826

3 302

3 989

Portugalia

3 591

4 159

963

1 113

Rumunia

229 096

639 694

150 611

177 000

Serbia

8 474

22 090

5 213

6 122

Słowacja

163 002

384 453

91 083

109 375

Słowenia

3 900

9 970

2 381

2 903

Szwecja

245 450

1 015 063

236 102

272 858

Ukraina

1 300 660

4 827 577

1 138 980

1 359 508

Węgry

135 861

462 559

107 815

124 070

Wielka Brytania

685 512

3 109 198

724 816

845 227

Zjednoczone Emiraty
Arabskie

80

545

127

147

RAZEM

45 420 805

72 462 228

17 029 821

20 054 671

Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE