Logowanie / Rejestracja Koszyk: 0 szt. 0
Dzisiaj jest niedziela 31 maja 2020. Od wczoraj dodano 1698 ceny w 10 kategoriach. Życzymy miłego dnia.
Tu jesteś: Owoce i warzywa  »  Warzywa  »  Papryka  »  Eksport papryki w 2016 r.

Eksport papryki w 2016 r.

Papryka
  |   Źródło:
Dobry rok dla polskiej papryki. Wzrost eksportu rok do roku o ponad jedną trzecią. Analizujemy dane GUS za rok 2016.

Dane obejmują eksport owoców świeżych lub schłodzonych z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta.

W 2016 roku eksport papryki osiągnął poziom 18,6 tys. ton, zaś jego wartość 71,3 mln zł. W samym czwartym kwartale eksport ten był już bardzo niski i wyniósł odpowiednio 3,4 tys. ton oraz 12,6 mln zł.

W trzecim kwartale 2016 roku, w szczycie sezonu eksport w tej kategorii osiągnął poziom 13,3 tys. ton oraz 49,2 mln ton. Mamy zatem spadek w relacji kwartał po kwartale o 9,9 tys. ton, czyli 74,4 procent oraz o 36,6 mln zł, czyli 74,4 procent. Zjawisko typowe, gdy sezon eksportowy się kończy.

Zgoła inaczej prezentuje się zestawienie rok do roku. W całym roku 2015 eksport papryki wyniósł bowiem 13,6 tys. ton, zaś jego wartość 52,9 mln zł. Daje to wzrost o 5,0 tys. ton, czyli 36,8 procent oraz o 18,4 mln zł, czyli o 34,8 procent. To znaczący wzrost.

Zresztą rok 2016 wypada pozytywnie również w zestawieniu z rokiem 2014. który był lepszy pod względem sprzedaży papryki niż rok 2015. W 2014 eksport w tej kategorii wyniósł 15,9 tys. ton oraz 55,1 mln zł. Daje to wzrost w relacji 2016 do 2014 o 2,7 tys. ton, czyli 17,0 procent oraz o 16,2 mln zł, czyli 29,4 procent.

A wracając do relacji 2015 do 2016, spójrzmy jeszcze na zmiany w strukturze eksportu papryki z Polski. W 2015 roku liderem była tu Łotwa, ale eksport do tego kraju spadł znacząco, bo z 2,5 do 0,8 tys. ton. Na pierwsze miejsce wysunęła się Białoruś, do której eksport wzrósł z 1,3 do 4,3 tys. ton.

Wzrósł też eksport na Ukrainę – z 1,2 do 1,6 tys. ton, do Czech – z 1,6 do 2,4 tys. ton i do Niemiec – z 1,2 do 1,8 tys. ton. Na tym samym poziomie 1,2 tys. ton pozostał eksport na Litwę. Wśród większych odbiorców polskiej papryki pojawiła się w 2016 roku Holandia, do której eksport wzrósł z 0,4 do 1,0 tys. ton.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 18 629 470 71 252 829 16 395 269 18 241 952
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 5 898 557 22 391 868 5 152 573 5 708 062
Białoruś kg 4 309 001 14 692 586 3 379 405 3 751 920
Mołdawia kg 6 450 37 355 8 548 9 330
Rosja kg 500 2 287 518 550
Ukraina kg 1 582 606 7 659 640 1 764 102 1 946 262
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 179 740 566 439 130 751 145 205
Antarktyda kg 15 321 75 84
Kazachstan kg 111 655 392 530 90 831 101 007
Kirgistan kg 45 100 118 459 27 060 29 771
Serbia kg 22 970 55 129 12 785 14 343
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 193 697 861 356 198 710 221 817
Norwegia kg 179 267 810 751 186 951 208 707
Szwajcaria kg 14 430 50 605 11 759 13 110
RAZEM Unia Europejska : kg 12 357 476 47 433 166 10 913 235 12 166 868
Austria kg 171 688 702 238 161 532 180 102
Belgia kg 328 949 1 145 858 262 065 290 724
Bułgaria kg 14 500 39 364 9 147 10 198
Chorwacja kg 2 750 12 514 2 908 3 242
Czechy kg 2 383 407 8 299 728 1 911 416 2 132 468
Dania kg 104 030 404 557 93 448 104 451
Estonia kg 552 473 1 867 319 430 592 480 359
Finlandia kg 506 804 2 141 691 493 552 551 256
Francja kg 451 676 1 800 193 413 726 459 931
Grecja kg 1 540 5 796 1 323 1 464
Hiszpania kg 42 060 254 762 58 695 65 043
Holandia kg 1 043 630 3 852 673 882 764 981 519
Irlandia kg 7 734 45 204 10 412 11 616
Litwa kg 1 226 953 4 997 431 1 151 238 1 285 302
Łotwa kg 816 249 2 966 012 681 951 761 032
Niemcy kg 1 800 122 7 682 046 1 768 445 1 973 804
Portugalia kg 8 988 88 334 20 163 22 242
Rumunia kg 478 187 1 773 348 408 889 455 700
Słowacja kg 793 728 2 165 892 500 005 560 198
Słowenia kg 115 606 428 426 98 729 110 351
Szwecja kg 389 600 1 717 098 395 017 441 175
Węgry kg 82 165 438 619 100 489 111 696
Wielka Brytania kg 391 682 1 872 031 429 536 477 094
Włochy kg 642 955 2 732 032 627 193 695 901

Słowa kluczowe: papryka, eksport papryki, warzywa

Podobne
Papryka
2017-02-07 13:00
Eksport papryki po 3. kw. 2016 r.
Wzrost eksportu papryki po trzech kwartałach 2016 roku. Analizujemy dane GUS.
czytaj więcej
Papryka
2016-04-29 10:00
Eksport papryki w 2015 r.
Niższy eksport papryki w 2015 roku. Analizujemy dane GUS.
czytaj więcej
Papryka
2015-04-13 14:11
Eksport papryki w 2014 r.
Przedstawiamy dane GUS dotyczące eksportu papryki w 2014 roku.
czytaj więcej
Dodaj komentarz
Dodając komentarz jako niezalogowany użytkownik, obok komentarza zostanie umieszczony Twój adres IP
Redakcja nie odpowiada za treści umieszczane w serwisie przez użytkowników. W przypadku pojawienia się treści uznawanych powszechnie za obraźliwe Redakcja podejmie starania mające na celu niezwłoczne usunięcie takich materiałów. W przypadku umieszczenia przez użytkownika treści uznawanych za obraźliwe lub innych treści niezgodnych z prawem, portal zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i trwałego usunięcia z listy użytkowników.