Teraz oglądasz:
PL | EN | RU

Fresh-market.pl to najbardziej aktualne na rynku ceny owoców i warzyw

Wykup abonament

Import pomidorów w 2016 r.

Import pomidorów w 2015 roku wyniósł 133,6 tys. ton, jego wartość zaś 635,7 mln zł. Oznacza to, że w samym czwartym kwartale do Polski sprowadzono 28,8 tys. ton tych warzyw za kwotę 159,8 mln zł.

Oznacza to wzrost importu w tej kategorii w czwartym kwartale w stosunku do kwartału trzeciego, co nie dziwi biorąc pod uwagę, iż w końcówce roku krajowy sezon produkcji pomidorów finiszuje i ich podaż maleje. Wzrost importu w ujęciu kwartał po kwartale wyniósł 9,2 tys. ton, czyli 46,9 procent oraz 66,2 mln zł, czyli 66,7 procent.

Co ciekawe, porównując same czwarte kwartały odnotowujemy spadek w woluminie importowanych pomidorów, a wzrost w wartości. Import w czwartym kwartale 2015 roku wyniósł bowiem 31,2 tys. ton oraz 135,0 mln zł. Daje to spadek ilości sprowadzanych pomidorów o 2,4 tys. ton, czyli 2,4 procent oraz wzrost wartości o 24,8 mln zł, czyli 18,4 procent.

Jeśli chodzi o relację rok do roku, to w imporcie pomidorów odnotowujemy niewielki, ale spadek. W 2015 roku do Polski sprowadzono 138,8 tys. ton tych warzyw za 655,7 mln zł. Mamy zatem zmniejszenie importu w takim ujęciu o 5,2 tys. ton, czyli o 3,7 procent oraz o 20,1 mln zł, czyli o 3,1 procent.

Jeśli chodzi o zmiany w strukturze importu pomidorów do Polski między rokiem 2015 i 2016 to widać jedną istotną różnicę – duży wzrost ilości pomidorów sprowadzanych z Turcji, co odbyło się kosztem importu z krajów takich jak Hiszpania, Niemcy, ale też i Maroko. Oto szczegóły: import z Hiszpanii, która pozostała liderem w tym zestawieniu, spadł z 57,4 do 49,9 tys. ton. Zyskała druga w rankingu Holandia – wzrost z 27,1 do 30,6 tys. ton. Import z Maroka zmalał z 18,2 do 16,5 tys. ton, a import z Turcji wzrósł z 3,2 do 11,9 tys. ton. Widać, że Turcja szukała nowych rynków zbytu po wprowadzeniu embarga przez Rosję. Import z Niemiec zmalał z 16,2 do 10,6 tys. ton, z Francji z 4,4 do 1,5 tys. ton, a z Włoch z 3,7 do 3,0 tys. ton.

Większy był import z Belgii – wzrost z 2,3 do 2,8 tys. ton oraz z Portugalii – wzrost z 2,0 do 2,6 tys. ton. Ze wschodu sprowadzaliśmy pomidory głównie z Ukrainy i tu zanotowano wzrost – z 2,2 do 2,8 tys. ton.


Kraj Jedn miary Ilość Wartość
w zł
Wartość
w euro
Wartość
w dol
RAZEM POZYCJA: kg 133 581 028 635 703 328 146 367 516 161 740 039
RAZEM Kraje Eur. Śr.-Wsch. : kg 2 893 909 10 455 654 2 396 624 2 640 702
Albania kg 103 085 284 617 64 743 69 157
Ukraina kg 2 790 824 10 171 037 2 331 881 2 571 545
RAZEM Kraje rozwijające się : kg 28 869 850 116 991 236 26 788 254 29 367 418
Brazylia kg 188 535 831 162 192 357 217 213
Egipt kg 38 546 160 124 37 031 40 951
Ekwador kg 20 261 59 66
Kolumbia kg 3 39 9 10
Maroko kg 16 473 137 67 310 064 15 488 375 17 008 465
Meksyk kg 9 265 62 70
Niger kg 60 616 143 161
Nikaragua kg 1 574 28 341 6 455 7 187
Peru kg 625 2 797 659 720
QU w ramach handlu z kr.trzecimi kg 28 549 156 161 36 252 40 314
Senegal kg 169 806 1 439 153 329 348 362 936
Tunezja kg 70 253 343 711 79 691 89 019
Turcja kg 11 896 525 46 708 289 10 615 517 11 597 798
Wietnam kg 2 208 10 253 2 296 2 508
RAZEM Pozostałe kraje rozwinięte : kg 519 555 2 561 323 595 931 669 192
Izrael kg 519 555 2 561 323 595 931 669 192
RAZEM Unia Europejska : kg 101 297 714 505 695 115 116 586 707 129 062 727
Austria kg 68 250 551 109 127 160 140 628
Belgia kg 2 813 730 11 146 658 2 583 885 2 870 671
Chorwacja kg 13 520 59 904 13 574 14 404
Czechy kg 60 846 196 890 45 143 50 521
Dania kg 19 778 140 803 32 668 36 540
Francja kg 1 520 242 8 149 345 1 881 915 2 084 921
Grecja kg 69 461 172 427 39 273 43 729
Hiszpania kg 49 936 954 246 204 371 56 595 554 62 281 967
Holandia kg 30 601 308 128 156 601 29 696 064 33 266 698
Litwa kg 9 164 24 058 5 464 5 955
Łotwa kg 232 806 180 197
Niemcy kg 10 566 170 75 936 797 17 500 453 19 331 936
Portugalia kg 2 606 919 14 053 040 3 250 738 3 591 403
Rumunia kg 39 030 94 407 21 751 24 393
Węgry kg 604 6 508 1 524 1 715
Włochy kg 2 971 506 20 801 391 4 791 361 5 317 049

Słowa kluczowe: pomidory, import, warzywa
Dodaj komentarz
Możliwość komentowania dostępna tylko dla użytkowników z wykupionym abonamentem
PODOBNE